Home Diễn đàn DNS Lookup Domain Lookup Whois Vn IP Lookup IP Blacklist Check Get Your IP Address

IP Lookup (Whois)
Tại đây bạn có thể nhận được các thông tin chi tiết của bất kỳ tên máy chủ hoặc địa chỉ IP nào, bao gồm:

Quốc gia
Vùng/Bang
Thành phố
ZIP/Mã bưu chính
Múi giờ
Giờ địa phương
Phạm vi IP
Tổ chức
Nhà cung cấp dịch vụ Internet

Công cụ này sẽ hữu ích khi bạn muốn biết vị trí của trang web hoặc máy chủ của mình hoặc bất kỳ địa chỉ IP nào. Làm cho việc giám sát trang web thoải mái và dễ dàng hơn.